Het nieuwe scoutsjaar

Overschrijving

Het bedrag van € 50 dient op rekeningnummer BE90 7341 0507 2732 gestort te worden voor 31 oktober, met vermelding van naam en tak. Dit jaar kunnen leden uit Beersel gebruik maken van de verenigingencheque van € 10, die aangevraagd kan worden via de gemeente.

https://www.beersel.be/product/3153/verenigingencheque-voor-beerselse-jongeren

Individuele steekkaart

Wij vragen om bij het begin van het nieuwe scoutsjaar de individuele steekkaart nog eens up te daten. Dat kan via www.groepsadministratie.be Wie nog geen profiel heeft, kan een profiel aanmaken met je lidnummer. Hoe je dit allemaal moet doen staat stap voor stap uitgelegd in onderstaand documentje. Uitleg individuele steekkaart

Opgelet vanaf dit jaar houden we ook bij welke leden naar school gaan in Beersel, de schoolgegevens kunnen jullie invullen op je profiel groepseigen gegevens.

Paretter

Elke maand wordt de paretter op de scoutssite gezet: www.scoutsbeersel.be. In het document kan je algemene info en ook de maandelijkse activiteiten per tak vinden. Kijk dus zeker elke maand naar de paretter om te weten hoe laat en waar de activiteiten doorgaan.

Bij extra vragen kan je steeds terecht bij de groepsleiding via groepsleiding@scoutsbeersel.be